Jaarverslag 2015
Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg
Inhoudsopgave
Huidig: Voorwoord

Voorwoord

Samen werken aan de beste zorg met een Plus vanuit de eerste lijn

De zorg is sterk in beweging en zeker in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. Het landelijk beleid is gericht op het bezuinigen binnen de intramurale instellingen en het leggen van meer verantwoordelijkheid voor de gezondheid bij de patiënt zelf. In een regio met een hoge zorgvraag door vergrijzing en een ongezonde leefstijl, betekent dit een grote uitdaging voor de burger en de (zorg)-professional.

Deze uitdaging kan alleen worden aangegaan door zorg vanuit de wijk te organiseren in een nauwe samenwerking tussen patiënt, zorgprofessionals en gemeenten. Allemaal met hetzelfde doel: werken aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven.

De huisarts met brede kennis van de patiënt en zijn context heeft een belangrijke rol als regisseur en aanjager van de vernieuwing.

In 2015 is het project PlusPraktijken met de zorgverzekeraar gecontracteerd. De huisartsenpraktijk van de toekomst draagt bij aan doelmatige zorg en samenwerking in de wijk, uitgaande van een patiënt die een actieve rol heeft bij het maken van keuzes betreffende zijn gezondheid. Deze toekomstvisie op huisartsenzorg wordt de komende 5 jaar in de PlusPraktijken geïmplementeerd.

Het PlusPunt Medisch Centrum heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt en bedient inmiddels een groot deel van de laag complexe cardiologische zorg in de regio. De aansluiting bij de Pluspraktijken versterkt het totaalconcept van duurzame zorg op de juiste plaats.

De Huisartsenpost heeft haar nieuwe plek gevonden op een goed uitgeruste locatie, naast de Spoed Eisende Hulp van Zuyderland Medisch Centrum.

Om het kwaliteitsniveau van de huisartsenpraktijken, de chronische zorg en de HAP in zijn totaliteit op een hoger plan te brengen is geïnvesteerd in het ontwikkelen van HAZO24, een geïntegreerd kwaliteitssysteem.

Uiteraard zijn de diverse werkmaatschappijen van HuisartsenOZL ook volop doorontwikkeld. In dit jaarverslag treft u nadere informatie aan over de inhoud en getallen.

Samen voelt zoveel beter en gaat zoveel sneller: dank aan alle huisartsen, medewerkers, collega zorgprofessionals en andere stakeholders, die dromen waar willen maken.

 We wensen u veel leesplezier met deze nieuwe digitale versie van ons jaarverslag.Verder naar
Organisatie in beeld