Jaarverslag 2016
Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg
Inhoudsopgave
Huidig: Voorwoord

Bouwen aan een krachtige eerste lijn

Verbeteren, Veranderen, Vooruit!

Voorwoord

Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van het verder bouwen aan een krachtige eerste lijn in een dynamisch zorgveld.

Het project PlusPraktijken is geïmplementeerd bij 10 praktijken en heeft de ambitie om de huisartsenzorg van de toekomst in te gaan richten. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk zorg in samenwerking met de patiënt en met andere zorg -en welzijnsaanbieders in de wijk vorm te geven. In deze aanpak wordt vanuit een brede visie naar passende en creatieve oplossingen gezocht.

Uniek in dit project is de brede inzet van innovatie in de praktijken en de vertaling van de nationale problematiek naar een regio-specifieke oplossing.

Het PlusPunt Medisch Centrum heeft zich verder verbreed in het zorgaanbod. Naast cardiologisch zorg, biedt het centrum nu ook laag complexe zorg op het gebied van Interne geneeskunde, Kleine chirurgie, KNO en Dermatologie. Hiermee wordt de substitutie van zorg verder verstevigd.

Innovatie lukt niet zonder een goede basis. Het jaar 2016 heeft in het teken gestaan van de certificering van de eerste 6 huisartspraktijken, de huisartsenpost en de chronische zorg. HaZo24 staat voor ‘Huisartsenzorg 24 uur’ en is een praktijknorm, gebaseerd op de normen van NEN-EN ISO15224:2012. Dit kwaliteitssysteem monitort en verbetert de huisartsenzorg vanuit een 24-uursperspectief. 

Binnen de ketenzorg voor chronische patiënten is in 2016 met name de nadruk gelegd op het continueren en verbeteren van kwaliteit van zorg door o.a. praktijkvisitaties en spiegelinformatie. Maar ook een nieuwe keten-DBC Astma heeft zijn intrede gedaan.

 

De andere werkmaatschappijen van de HuisartsenOZL hebben in 2016 hun basis verder versterkt in het continue veranderende zorgveld, om zo de goede zorg, dienstverlening en ondersteuning aan zorgverleners en patiënten binnen de regio te kunnen leveren.

Dankzij de inzet van eenieder, hebben we ook dit jaar weer onze doelen kunnen realiseren. Waarvoor dank!

Nadere informatie leest u in het jaarverslag. Wij wensen u veel leesplezier!

Ir. Esther van Engelshoven, algemeen directeur

Drs. Bem Bruls, directeur Huisartsenzorg

Dr. Nathalie van Breugel, directeur Anderhalve lijn zorg

Verder naar
Organisatie in beeld